Jdi na obsah Jdi na menu
 

Vedení účetnictví a zpracovávání daňové evidence pro malé a střední podnikatele i neziskové organizace

 

V rámci vedení daňové evidence nabízím služby:

 • Komplexní kontrolu všech předaných účetních dokladů a jejich chronologické seřazení
 • Řádné zaúčtování
 • Vedení a zpracování peněžního deníku příjmů a výdajů
 • Vedení a zpracovávání pokladní knihy
 • Vedení a zpracovávání knih pohledávek a závazků
 • Zpracování přiznání k DPH (kvartální nebo měsíční) pro OSVČ i pro firmy
 • Zpracování přiznání k silniční dani, dani ze závislé činnosti aj. pro OSVČ i pro firmy
 • Zpracování roční účetní závěrky
 • Zastupovaní na úřadech (FÚ, ČSSZ, ZP aj.)
 • Skladování a archivace účetních dokladů

 

V rámci vedení účetnictví nabízím služby:

 • Kompletní zpracovávání a vedení účetnictví
 • Pravidelné zpracovávání a kontrola závazků a pohledávek klienta
 • Vedení evidence drobného a dlouhodobého majetku včetně vedení evidence odpisů dlouhodobého majetku
 • Vedení evidence skladu a skladového hospodářství
 • Vyúčtování cestovních náhrad a služebních cest
 • Sestava účetní rozvahy a výsledovky
 • Zhotovení rozvahy a výsledovky
 • Zastupování na úřadech (FÚ, ČSSZ, ZP aj.)
 • Skladování a archivace účetních dokladů